Registrering av produkter - Oversettelse

Når du ser på et produkt kan du velge linken "translation"

Her får du en liste over alle språkene som er aktiverte, og muligheten til å velge oversettelsene, eventuelt å opprette en oversettelse for språk som ikke har det.

Oversettelse:

  1. Velg å opprette en ny oversettelse for det aktuelle språket.
  2. Følg anvisningene tidligere for å fylle inn i presentasjonsdelen
  3. Velg "logistics overview" og opprett nye packinger med de samme strekkodene som tilsvarende packinger på andre språk.
  4. "Packages blir hentet automatisk, men du må gjerne redigere dem for å legge til en ny valuta.