Fredrikstad Veterinærkontor

Skogstrandveien 31

1615 Fredrikstad