Gävle Distriktsveterinärstation

Ludvigsbergsvägen 12

818 31 Valbo