Östhammars Veterinärstation

N.Hökhuvudsvägen 14

747 95 Gimo