Distriktsveterinärstationen

Bangatan 4

521 43 Falköping