Renalzin

Renalzin virker ved effektivt å binde fosfat i fôret. Dette senker opptaket av fosfat og reduserer dermed belastningen av nyrene. Renalzin gis som et tilskudd i fôret. Den anbefales til alle katter hvor mindre opptak av fosfat er ønskelig. Renalzin kan også brukes til alle eldre katter for å forebygge. Renalzin har god smakelighet og er lett å administrere. Den kommer som oral pasta 50ml og 150ml.  Det aktive inholdsstoffet er Lantharenol. Dosering: 2-4 pumpslag (tilsvarer 2-4ml) per dag - startdosis er 2 pumpslag (2ml). Mengden kan fordeles til en eller to ganger dalig applikasjon.  Doseringen justeres i forhold til serum fosfatnivå.  Studier har vist effekt både når Renalzin tilsettes vanlige dietter og ved å tilsette det til spesielle nyredietter.  Med andre ord  et håp for katter som ikke vil spise "nyredietten".
Renalzin kan brukes til hund - samme dosering.

AnhangGröße
Klinisk nefrologi.pdf80.55 KB