Ändrat sammansättning av nordisk panel

Vi har nu ändrat sammansättningen av den nordiska allergitestpanelen, för att anpassa den ännu bättre.
Kattepitel utgår (finns fortfarande i inomhuspanelen). Kombinationen av förrådskvalstren Tyrophagus och Lepidoglyphus ersätts av enbart Tyrophagus, som verkar vara den viktigaste av dessa två.
Husdammskvalstret Dermatophagoides pteronyssinus är sällan positiv och ersätts av Acarus siro, ett viktigt förrådskvalster.
Dessutom inkluderas Ambrosia (ragweed på engelska). Ambrosia är det viktigaste allergenet för allergisk konjunktivit och astma hos människor i Nord-Amerika. Ambrosia har under de sista åren spritt sig till stora delar av Syd-och Mellaneuropa, och har också blivit påvisad i ökande grad i södra Sverige. Ambrosia är ett ettårigt ogräs som trivs på dåligt uttnyttjande marker. Pollenutsläpp är störst i början av september.