Kompendium i dermatologi

Ett helt nytt dermatologikompendium är nu tillgängligt. Dermatolog Babette Taugbøl har tillsammans med två danska kollegor beskrivit de vanligaste hudlidanden i Norden. Informationen är lätt tillgänglig och översiktlig och kan fås både som e-bok och som tryckt kompendium. Språket är på danska. Vi tackar ICF för ekonomiskt bidrag vid tryckningen.

Använd beställningslistan för beställning av kompendiet. För beställning av e-bok använd: http://gopubli.sh/editions/2c85a730019cc1b0