HESKA Immucept Sublingual Allergy Treatment

HESKA ImmuceptSublingual Allergy Treatment är ett licenspreparat. Kontakta kontoret for information och beställning.

Den nyaste versionen av allergen specifik immunterapi (ASIT) är oral administration och kallas sublingual immunterapi (SLIT). Två droppar av en allergenlösning från en pumpflaska appliceras på munslemhinnan två gånger dagligen. For SLIT framställs det tre flaskor med ökad koncentration.

Innehåll:Förutom de allergener veterinären väljer ut, innehåller SLIT ingredienser som stabiliserar allergenerna och som bidrar till bättre absorption genom munslemhinnan. Formuleringen gör det möjligt att blanda mögelsvampar i samma flaska som husdammskvalster.  SLIT är formulerat så att den kan förvaras i rumstemperatur.

Hur är mekanismen?Allergenerna absorberas över den orala mucosan med hjälp av specialiserade dendritiska celler. Dessa dirigerar sedan immunsystemet till att främja tolerans av de relevanta allergenerna. En annan praktisk fördel är den bekväma applikationen. SLIT administreras två gånger dagligen under hela behandlingsperioden.

Hur stor är chansen för att få effekt?Studierna som är utförda hittills visar att effekten av SLIT liknar den för injektions ASIT.Babette TaugbølVeterinär dermatolog