PROAGE

PROAGE et et tilskuddsfôr med antioksidanter til hund.
PROAGE inneholder de naturlige antioxidantene Vitamin E og Vitamin C og det vegetabilske pigmentet polyfenol. Polyfenol – har antiinflammatorisk, antiallergisk og antivirale egenskaper og beskytter mot den skadelige virkningen av kolesterol.
Vitamin E – Hemmer fettsyre-peroksidasjon i cellene.
Vitamin C – Beskytter Vitamin E mot oksidative skader.

Hva er frie radikaler?
Frie radikaler er molekyler som dannes naturlig i kroppens celler når oksygen brukes i energiproduksjonen (oksidasjon). Under normale forhold kan kroppen uskadeliggjøre de frie radikalene med naturlige antioksidanter. Utsettes kroppen for økt stress (som ved sykdom, høy aktivitet, alderdom m.m) øker antall frie radikaler og kroppen kan ikke lenger eliminere dem (“oksidativt stress”). De frie radikalene gir skader på kroppens celler, særlig lipider, enzymer og DNA.

Hvem har spesiell nytte av PROAGE?
- eldre hunder - hunder med kognitiv dysfunksjon - hunder under intens fysisk aktivitet - hunder som fôres med fôr som har et høyt innhold av protein og/eller fett. - hunder med allergi - hunder med inflammatoriske lidelser - hunder som er under langvarig medisinsk behandling.

Hvordan og hvor ofte skal PROAGE gis?
PROAGE gis én gang daglig. Dosen er 1 tablett pr. 20 kg kroppsvekt. Kan gis i hele hundens levetid.
For mer informasjon om PROAGE se vår engelske brosjyre i venstre margen. Se vedlagte artikler om kognitiv dysfunksjon og antioxidanter hos hund og Proage klinisk testing hos sledehund for mer informasjon.  

AnhangGröße
proage ref.pdf201 KB
2007-04 Erik Holm Christensen.pdf149.25 KB
Antioxidanter til hund artikel.pdf113.87 KB
sled dogs, proage1.pdf5.18 MB
Proage research on 50 dogs.PDF5.63 MB