EPATO

Effektivt leverskydd med Silymarin (Mariatistel extrakt).

Vissa sjukdomar och behandlingar kan överbelasta levern, och dess funktion och förmåga till cellförnyelse minskar – i vissa fall irreversibelt. Med hjälp av de aktiva substanserna i EPATO kan leverns funktioner skyddas.

VAD INNEHÅLLER EPATO?

Silymarin
-Stimulerar leverns bildning av proteiner
- Främjar cellförnyelsen
-Antioxidant
-Antiinflammatorisk

Fosfatidylcholin
- Utökar upptak av silymarin inn i cellene 10 ganger.

Prebiotika (MOS)
- skyddar tarmen mot sjukdomsframkallande bakterier.

EPATO ANVÄNDS VID:
- Leversjukdomar- Foderallergi
- Långvarig medicinsk behandling
- Kronisk pankreatit
- Äldre djur

HUR MYCKET OCH HUR OFTA SKA MAN GE EPATO?
EPATO tabletter
Hund: 1 tablett per 20 kg kroppsvikt dagligen.
EPATO pasta plus
Katter och små hundar: 1 ml per 5 kg kroppsvikt dagligen. EPATO ges i minst 30 dagar.
För mer information om EPATO - se vår engelska broschyr i vänstra marginalen.

AnhangGröße
Epato ref.pdf111.91 KB
EPATO pasta
EPATO pasta