Cutaneous adverse food reactions in dogs and cats

02.05.2013

Vi har gleden av å invitere Dere til kurs med Chiara Noli med tittelen: How to make the diagnosis of ‘cutaneous adverse food reaction’ in dogs and cats? Guidelines for the best food trial. Practical approach and case discussions.

Babette Taugbøl vil også gi dere en kort introduksjon av våre helt nye monoprotein dietter SOLO med vaktel og kanin.
Se vedlagte fil for mer informasjon og påmelding.
Vi gleder oss til at se Dere! 
Med vennlig hilsen,

Babette Taugbøl

AnhangGröße
Cutaneous adverse food reactions.pdf1.47 MB