Ikke alle fiskeoljer er like!

Det finnes store forskjeller hva gjelder kvalitet og innhold av de viktige omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fiskeoljer. Vedlagte faktaark forteller deg hva du må passe på ved kjøp av fôrtilskudd med omega-3.

AnhangGröße
Fakta om fiskeolje.pdf2.02 MB