Hudsykdommer med flass og skorpedannelse

30.05.2012 - 31.05.2012

Seminaret er en praktisk presentasjon av kliniske kasus. Kasus brukes til å illustrere cytologiske teknikker og riktig bruk av mikroskopet. Resultatene sammenlignes med histopatologiske funn etter hudbiopsi. Vanlige og mer sjeldne sykdommer hos hund vil bli gjennomgått (blant annet: iktyose hos Golden retriever, sebasiøs adenitt, Vitamin A responsiv dermatose, follikulær dysplasi, nasal parakeratose hos Labrador, pemphigus foliaceus, kutant lymfom). Vi presenterer også katter med interessante hudsykdommer som Demodex gatoi, poxvirus, plamacell pododermatitt, mural follikulitt m.fl. .  Målet er å gi kursdeltagerne praktisk informasjon som fører frem til en korrekt diagnose. Seminaret vil være på engelsk.
Forelesere:
Joan Rest BVSc, PhD, MRCPath, DipECVP, MRCVS, RCVS Specialist in Vet Pathology.
Joan har vært spesielt interessert i dermatopatologi i 30 år og er kjent for mange kolleger for sine veldig informative patologi svar. Hun er en morsom og inspirerende foreleser som snakker en veldig tydelig engelsk.
Babette Baddaky Taugbøl Dr.med.vet., Spesialist i hudsykdommer hund og katt.
Babette er kliniker, eier av firma Dr.Baddaky og har kun jobbet med fagfeltet dermatologi de siste 10 årene. Hun arbeider som innleid spesialist, foredragsholder, med allergitesting og dermatologiske produkter.
Joan og Babette har kjent hverandre i 20 år og har holdt flere praktiske kurs sammen, både i Norge, Sverige og Tyskland.
Dato og sted
Onsdag   30.05.   Olavsgård Hotel Oslo/Lillestrøm, Norge
Torsdag   31.05.   Hotel Scandic Eremitage, Lyngby, Danmark
Påmeldingsfrist:  15.05.


Pris: NOK 1200.- for veterinærer. NOK 600.- for veterinærstudenter.
Se vedlagte påmeldingsskjema eller ta kontakt med Carina Hermansson på carina.hermansson@drbaddaky.com


 

AnhangGröße
Seminar om hudsykdommer med flass og skorpedannelse.pdf126.28 KB