HESKA IMMUCEPT allergenspesifik imunterapi

Immucept er et uregistrert legemiddel til dyr. Veterinærer bes ta kontakt med kontoret for mer informasjon.