Bergslagens Distriktsveterinärstation

Tennisgatan 5

711 34 Lindesberg