N-Vet AB

Dag Hammarsköldsvägen 3

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala