Helgeland Dyreklinikk AS

Postboks 553

8651 Mosjøen